CAT

ESP

ENG

 Sol Picó i els seus sis companys de dansa em van fascinar durant més d'una hora, amb el suport d'un teló de fons de tres músics, incloent una impressionant cantant amb una veu hipnòtica anomenada DÀCIL.

-  John Dolan /Irish Times / Cork Capital Europea de la Cultura  31/01/2005

Amb el teló de fons dels músics en viu, sensacionals, la vocalista DÀCIL era fascinant. 

- Seaning Graham / Irish Times /  31/01/2005 

La Dona Manca o Barbie Superestar (de Sol Picó) dibuixa la seva emoció a partir de la lúcida i tècnicament variada veu de DÀCIL.

  

— Irish Times /Cork Capital Europea de la Cultura  31/01/2005

 Sol Picó y sus seis compañeros de danza me fascinaron durante más de una hora,con la ayuda de un telón de fondo de tres músicos, incluyendo una impresionante cantante con una voz hipnótica llamada DÁCIL.

John Dolan /Irish Times / Cork Capital Europea de la Cultura  31/01/2005  

LINK 

Con el telón de fondo de los músicos en vivo, sensacionales, la vocalista DÁCIL era fascinante. 

- Seaning Graham / Irish Times /  31/01/2005 

LINK 

La Dona Manca o Barbie Superestar (de Sol Picó) dibuja su emoción a partir de la lúcida y técnicamente variada voz de DÁCIL.  

— Irish Times /Cork Capital Europea de la Cultura  31/01/2005

Sol Picó and her six fellow dancers mesmerised me for more than an hour, ably supported by a backdrop of three musicians including a stunning singer with a hypnotic voice called DÁCIL.

 

- John Dolan - Irish Times - Cork European Capital of Culture 2005. 31/01/ 2005

Set against the backdrop of sensational live musicians - vocalist DÁCIL was mesmerising

 

- Seaning Graham - Irish Times - 31/01/ 2005

La Dona Manca o Barbie Superestar draws its emotion from the luscious technically variegated voice of DÁCIL

 

- Cork European Capital of Culture 2005./ Irish Times/ 31/01/2005